Sort By: Direction:
 • Lokal BR 4 74,04+ 764,96m2

  Lokal br. 4 se sastoji od prizemnog {74.04m2) i pod­rumskog dela (764.96m2) koji ima prirodnu ventilaciju. Ulaz u lo...
 • Lokal BR 3 84,01m2

  Lokal br. 3 pozicioniran je u prizemlju objekta i orijentisan prema UI. Dr Zorana 0indica. Neto povrsina lokala izno...
 • Lokal BR 2 82,52m2

  Lokal br. 2 pozicioniran je LI prizemljLI objekta i orijentisan prema UI. Dr Zorana 0indica. Neto povrsina lokala iz...
 • Lokal BR 1 80,89m2

  Lokal br. l pozicioniran je u prizemlju objekta i orijentisan prema UI. Dr Zorana Dindica. Neto povrsina lokala izno...